Kontakt

Maria
Windorbska

Prezes
Desa Biżuteria

 

Napisz e-mail

Beata
Paluch

Kierownik
galerii

+48 664 981 451

Napisz e-mail

Klaudia
Siemieniec

Z-ca kierownika
galerii

+48 795 121 572

Napisz e-mail

Jerzy
Lewiński

Rzeczoznawca
jubilerski

+48 22 826 44 66

Napisz e-mail

Dane
kontaktowe

DESA BIŻUTERIA Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 48
00-363 Warszawa

+48 22 826 44 66
bizuteria@desa.pl

Dane
identyfikacyjne

NIP: 527-26-44-346
REGON 142723560

Konto
bankowe

Pekao SA 40 1240 6292 1111
0010 6805 8440

Dane
spółki

DESA BIŻUTERIA Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 48, w Warszawie (00-363), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844, o kapitale zakładowym 166.600,00 złotych.

Join the world of Desa Bizuteria!

Please enter your email and subscribe newsletter.

Sklep internetowy Shoper.pl